bub
Kurumsal E Posta – E Mail

E-posta günümüz iş dünyasında iletişimin en önemli araçlarından biridir.

Kurumsal E-posta servisimiz bu konuda şirket çalışanlarının daha verimli çalışabilmesi, zaman kaybını önlemesi, istenmeyen e-postalarıdan koruyabilmesi,

yedekli bir alt yapıya sahip olarak e-posta iletişiminde sürekliliği sağlaması açısından kurumsal firmalar için “olmazsa, olmaz” önemli bir servistir.