bub
Kategorisi

Haberiniz olmadan partilere üye yapılmış olabilirisiniz!

Bulunduğu Kategori: Makalelerim Tarihi 22 Nisan 2014

PARTİ ÜYELİĞİ

Genellikle siyasal partilerde seçime yakın zamanlarda partiye üye alam yarışı başlar… Zira hangi aday daha çok üye getirirse o kişi daha güçlüdür!
seçilme olasılığı da artmaktadır. (daha&helliip;)

tag